Kancelaria Radców Prawnych - M.Gapiński i W.Petecki s.c
home
about us
services
security
contacts
 

 

 

09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 9 lok 12
tel. kom. 507 091 365
tel. kom. 500 728 001
fax (24) 264 73 59

 

W trosce o interesy naszych Klientów dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie dane oraz dokumenty, gromadzone podczas prowadzenia usług prawnych były należycie zabezpieczone i objęte działaniem systemu ochrony informacji.

  Usługi Kancelarii są świadczone przez radców prawnych, posiadających udokumentowane kwalifikacje, uzyskane pod nadzorem doświadczonych prawników z samorządu zawodowego.Kliknij na mapkę, aby zlokalizować naszą siedzibę:

Jak do nas trafić ?

Polecane strony !


Radcy prawni posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U.03.217.2135).

Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, podczas wykonywania czynności radcy prawnego

Radcy prawni zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, przy czym obowiązek ten jest bezterminowy i podlega ochronie prawnej.

 

Na życzenie Klienta dojazd do jego siedziby.

 

HOME | O NAS | OFERTA | OCHRONA | MAPKA | LINKI | KONTAKT
Copyright © 2016 Kancelaria.plock.pl  Supported by Adrian Jasiński