Kancelaria Radców Prawnych - M.Gapiński i W.Petecki s.c
home
about us
services
security
contacts
 

 

 

09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 9 lok 12
tel. kom. 507 091 365
tel. kom. 500 728 001
fax (24) 264 73 59

 

Obsługa prawna przedsiębiorcówObsługa prawna klientów indywidualnych

Obsługa prawna przedsiębiorców

________________________________________________________________Kliknij na mapkę, aby zlokalizować naszą siedzibę:

Jak do nas trafić ?

Polecane strony !

Windykacja należności pieniężnych. 
Kancelaria prowadzi na zlecenie klienta sprawy o zapłatę przeciwko dłużnikom.

Bieżąca obsługa prawna

–         sporządzanie umów i opinii prawnych,
–         opracowywanie ogólnych warunków sprzedaży lub świadczenia usług,
–         doradztwo z zakresu prawa pracy, sporządzanie kontraktów menedżerskich
           umów ozakazie konkurencji,
–         opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych
           aktów wewnętrznych,
–         pomoc w prowadzeniu negocjacji z kontrahentami,
–         reprezentowanie w postępowaniach sądowych,
 
Prawo handlowe i gospodarcze
 
–         zgłaszanie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego,
–         przygotowywanie umów spółek handlowych,
–         przygotowanie uchwał zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia,
–         postępowania dotyczące uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał,
–         obsługa zgromadzeń wspólników,
–         zmiany umów spółek - zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego,
–         łączenie, podział, przekształcenia i likwidacja spółek,
–         transakcje, których przedmiotem jest zbycie przedsiębiorstwa,
–         obsługa prawna związana z obrotem domenami internetowymi,
–         doradztwo przy negocjowaniu warunków umów,
 
Prawo prasowe, autorskie, ochrona dóbr osobistych
 
–         problematyka związana z ochroną praw autorskich,
–         sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
–         ochronie dóbr osobistych,
–         sprawy z zakresu prawa prasowego i prawa mediów (m.in. koncesje
           Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji),
 
Prawo administracyjne i podatkowe
 
–         reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej,
–         odwołania od wszelkich decyzji administracyjnych,
–         reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed
           Naczelnym Sądem Administracyjnym,
–         sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 
Sprawy dotyczące nieruchomości
 
–        doradztwo prawne związane z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami,
–        regulacja stanów prawnych,
–        pomoc w zakładaniu ksiąg wieczystych dla nieruchomości.


 

HOME | O NAS | OFERTA | OCHRONA | MAPKA | LINKI | KONTAKT
Copyright © 2010 Kancelaria.plock.pl  Supported by Adrian Jasiński